Jak pomoci dětem při poruchách učení

25. února 2021
Pokud vaše dítě nemá dobré známky, selhává nebo nedosahuje stupně, kterého si myslíte, že by mohlo dosáhnout, máme pro vás několik typů jak svým dětem pomoci.
Nezaměřujte se na známky. Větší děti už chápou, že na tom, jak se jim daří ve škole záleží. Vaším úkolem je jim dát najevo a vysvětit jim, že jejich hodnota pro vás a pro ostatní nevychází z toho, jak se jim daří ve škole.

Vyberte vhodnou škola a prostředí pro vaše dítě. Vy jej nejlépe znáte a umíte odhadnout, jaký styl mu sedí.

Soustřeďte se na to, v čem je vaše dítě dobré. Nedaří-li se mu ve škole, kde tráví většinu času, bude mít ze sebe pravděpodobně špatný pocit. I když se může zdát, že tomu tak není a nedává to dítě najevo, dětem se daří pakliže jsou chváleni a oceňováni dospělým, ať už rodiči či učitelem.

Vyřaďte ze svého slovníku slova jako „líný, či „hloupý“. Pokud jsou tato slova dětem opakována, začnou si to o sobě skutečně myslet. Snažte se to tedy vymluvit i svým dětem, pakliže se tak cítí. Špatné známky a špatný přístup jsou příznaky rozdílu v učení, nikoli jeho příčinou. Když dítě pochopí, proč má ve škole potíže a jak získat pomoc v oblastech, které potřebují podporu, mohou znovu věřit ve svůj potenciál úspěchu.

Vědět, kdy posílit a kdy se vyhnout slabosti. Má-li dítě např. dysgrafii a jedná se už o větší dítě, pokuste se se školou vyjednat možnost dělat si poznámky do notebooku. Je-li to pro něj lepší a dobře se mu píše, povzbuďte ho k tomu. Cestou k lepším výsledkům a pocitům se sebesamého je někdy kombinace přístupů.

Chvalte proces nikoli jen výsledek. Chvála dítěte nebo mladého člověka za úsilí, spíše než za výsledek, vede k větší důvěře. Pomozte dětem využít jejich silné stránky k nalezení sebevědomí a k vyrovnání jejich slabostí. Objevení talentu dítěte může pomoci zvýšit jejich pocit jejich vlastní hodnoty.

Odhalte nebezpečí perfekcionalismu. Očekávání dokonalosti může vést pouze k případnému zklamání. Naučit se vyrovnávat se s chybami a neúspěchy pomáhá dětem a mladým lidem vypořádat se s realitou světa, kde věci ne vždy dopadnou podle plánu, i když se opravdu snažíme.

Používejte správné zásahy ze správných důvodů. Cílem vašich intervencí by neměla být změna známek, ale hlavně podpora zdravého růstu a rozvoje vašeho potomka.


https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/learning-disabilities/Pages/default.aspx